colaborador departamento de medio ambiente diputación foral de Gipuzkoa logotipo de Emaús